מושבי הבטיחות של BESAFE: ציונים גבוהים במיוחד בבדיקות המחמירות ביותר