המהפיכה המודולארית: בטיחות וגמישות ברמה הגבוהה ביותר